1. TOWARZYSTWO ŚREMISKICH AMAZONEK
2. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW,ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W POZNANIU, KOŁO NR 21 W ŚREMIE
3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WIARA I ŚWIATŁO”
4. STOWARZYSZENIE „HOLIS”
5. TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM im. ŚW. BRATA ALBERTA „NADZIEJA”
6. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU, KOŁO W ŚREMIE
7. ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE „JASNY HORYZONT”
8. ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TRÓJKA”
9. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WIELKOPOLSKI, KOŁO W ŚREMIE
10. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, ZARZĄD REJONOWY Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
11. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ, ZARZĄD POWIATOWY W ŚREMIE
12. FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ŚREMIE
13. FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM