Dnia 29 kwietnia 2014 r. Rada Powiatu w Śremie przyjęła „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Tekst Uchwały nr XLV/311/14 wraz z uzasadnieniem [pobierz]

Tekst „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” [pobierz]

 INFORMATOR: Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu śremskiego – 2021 rok [pobierz]