Dnia 29 kwietnia 2014 r. Rada Powiatu w Śremie przyjęła „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.