Informator [pobierz]

 

 DRUKI DO POBRANIA: 

Rodziny zastępcze:

 1. Wniosek o dodatek wychowawczy 500+
 2. Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+
 3. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
 4. Wniosek o jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
 5. Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki
 6. Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
 7. Oświadczenie dot. średniej miesięcznej kwoty środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/ domu jednorodzinnego
 8. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (wersja 1 – planowany remont)
 9. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (wersja 2 – wykonany remont)
 10. Oświadczenie dot. przeprowadzonego niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
 11. Oświadczenie wychowanka o pozostaniu w rodzinie zastępczej
 12. Zgoda rodziny na pozostanie w rodzinie zastępczej
 13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2