1Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż na dzień 12 marca 2021 r. posiada wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu śremskiego:
Dom Pomocy Społecznej w Psarskim – wolnych miejsc: 13
Dom Pomocy Społecznej w Śremie – wolnych miejsc: 2

Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Śremskim są całodobowymi placówkami przeznaczonymi dla dorosłych osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci.

Dom Pomocy Społecznej w Psarskim jest przeznaczony dla 120 mieszkańców, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Śremie dla 86.

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/21 Starosty Śremskiego z dnia 16 lutego 2021 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosi:

w Domu Pomocy Społecznej w Śremie 4.308,60 zł,

w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim 4.436,08 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Domów na stronach internetowych: www.dpspsarskie.srem.info oraz www.dps-srem.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem tutejszego Centrum pod nr tel. 61 28 303 73 lub 61 28 304 90.