Kategoria: Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Zarząd Powiatu w Śremie na podstawie art. 11, 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i...

Czytaj więcej

AKTYWNY SAMORZĄD W 2021 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż od 1 marca 2021 r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Czytaj więcej

rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych rodzin zastępczych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym do sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych rodzin zastępczych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym do...

Czytaj więcej
Ładuję

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jest kształtowanie polityki społecznej na terenie Powiatu Śremskiego przy udziale dostępnych zasobów i środków pozwalających na poprawę sytuacji osób i rodzin wymagających wsparcia.

Skip to content