Zarządzenie nr 24/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 12 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2021 roku [pobierz] 

Zarządzenie nr 22/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu letniego challenge „Pocztówka z wakacji” organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  [pobierz]

Zarządzenie nr 21/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury wspierania i oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]   Załączniki nr 1 [pobierz],  Załącznik nr 2 [pobierz], Załącznik nr 3 [pobierz],  Załącznik nr 4 [pobierz],  Załącznik nr 5 [pobierz],  Załącznik nr 6 [pobierz],  Załącznik nr 7 [pobierz],  Załącznik nr 8 [pobierz],  Załącznik nr 9 [pobierz],  Załącznik nr 10 [pobierz], Załącznik nr 11 [pobierz],  Załącznik nr 12 [pobierz],  Załącznik nr 13 [pobierz],  Załącznik nr 14 [pobierz],  Załącznik nr 15 [ pobierz] 

Zarządzenie nr 19/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Zarządzenie nr 18/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 17/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]  Załącznik do Zarządzenia nr 17/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 16/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]   Załącznik do Zarządzenia nr 16/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 15/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]   Załącznik do Zarządzenia nr 15/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 14/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]    Załącznik do Zarządzenia nr 14/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 13/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2021 r. w sprawie [pobierz]

Zarządzenie nr 12/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2021 roku [pobierz]

Zarządzenie nr 11/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2021 roku” [pobierz]

Zarządzenie nr 10/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania osobom usamodzielnianym pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych [pobierz]

Zarządzenie nr 9/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego PCPR Śrem na 21 rok [pobierz]    Załącznik do Zarządzenia nr 9/2021 [pobierz}

Zarządzenie nr 8/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 7/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]      Załącznik do Zarządzenia nr 7/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 6/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2021 r. w sprawie [pobierz]

Zarządzenie nr 5/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą … [pobierz]

Zarządzenie nr 4/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]      Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 3/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinie zastępczej zawodowej [pobierz]

Zarządzenie nr 2/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 1/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania rodzinie zastępczej dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie … [pobierz]