Zarządzenie nr 3 2020  kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 4 2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 5 2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 6 2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 7 2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

 Zarządzenie nr 22/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 17 września 2020 r. 

Zarządzenie nr 23/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 17 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 3/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 4/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 6/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 7/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 8/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 9/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]