Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Zarząd Powiatu w Śremie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego...

Czytaj więcej

Zmiana w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków PFRON

Zarząd Powiatu w Śremie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. 

Uwaga! W dniu 27.04.2023 r. Zarząd Powiatu w Śremie podjął uchwałę zmieniającą treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Aktualne ogłoszenie [TUTAJ] Zarząd Powiatu w Śremie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24...

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent w Zespole do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wybrana została Pani...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  REFERENT   W ZESPOLE DO SPRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚREMIE Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie ogłasza otwarty nabór na wolne...

Czytaj więcej
Ładuję

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jest kształtowanie polityki społecznej na terenie Powiatu Śremskiego przy udziale dostępnych zasobów i środków pozwalających na poprawę sytuacji osób i rodzin wymagających wsparcia.

Skip to content