KONSULTACJE SPOŁECZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zachęca mieszkańców powiatu, jednostki i instytucje oraz organizacje pozarządowe do zapoznania się z opracowanymi projektami następujących dokumentów: „Strategii rozwiązania...

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Śremie podjął uchwałę nr 120/726/2021 zmieniająca uchwałę nr 118/714/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Zarząd Powiatu w Śremie na podstawie art. 11, 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i...

Czytaj więcej

INFORMATOR

Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu śremskiego – 2021 rok [pobierz]

Czytaj więcej

ZUS on-line

Tradycyjne urzędy, w których trzeba czekać w kolejkach i w których traci się czas i energię, odchodzą powoli do lamusa. E-usługi są dostępne na każdym kroku i dla każdego – również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych....

Czytaj więcej
Ładuję

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jest kształtowanie polityki społecznej na terenie Powiatu Śremskiego przy udziale dostępnych zasobów i środków pozwalających na poprawę sytuacji osób i rodzin wymagających wsparcia.

Skip to content