• mgr Urszula Hańczyk –  Kierownik
• mgr Karolina Gałuszka – Zastępca Kierownika
• mgr Renata Stasik – Główny Księgowy
• Agnieszka Nowak – Pomoc administracyjna
• mgr Maciej Tomaszewski – Inspektor
• mgr Patrycja Wojtysiak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
• mgr Katarzyna Siejak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
• mgr Maciej Maćkowiak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
• Anna Wawrzyniak – Inspektor
• mgr Agnieszka Kuźniak – Inspektor
• mgr Agnieszka Oleszak – Baczyńska – Pracownik socjalny
• Beata Ziętkowska – Pomoc administracyjna
• mgr Joanna Wojciechowska – Psycholog
• Karolina Knapińska – Referent
• Ewa Paszkowiak – Inspektor
• Bogumiła Jędrzejewska – Sprzątaczka