Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż na dzień 8 kwietnia 2019 r. nie posiada wolnych miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Śremie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem.
Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Śremskim są całodobowymi placówkami przeznaczonymi dla dorosłych osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci. Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem jest przeznaczony dla 120 mieszkańcow, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Śremie dla 86. Zgodnie z zarządzeniem nr 5/19 Starosty Śremskiego z dnia 20 lutego 2019 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi:
w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem 3.882,74 zł
w Domu Pomocy Społecznej w Śremie 3.843,87 zł.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Domów na stronach internetowych:
www.dpspsarskie.srem.info oraz
www.dps-srem.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem tutejszego Centrum – Panem Maciejem Tomaszewskim pod nr tel. 61 28 303 73 lub 61 28 304 90.